ถ่ายทอดสดจากศาลากรรมฐานมายาเทวี

๑๖-๓๐ สิงหาคม งานปฏิบัติธรรมวิปัสสนาคอร์สเข้มในพรรษา ๑๕ วัน ปักษ์ที่ ๒

 

เข้าสู่หน้าเว็บวัดป่าจริยธรรม